Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
 1. #1
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  TARNOWSKA LIGA POKERA – SEZON XXIX JESIEŃ 2016 (REBUY!) – FOR FUN (PLAY MONEY)

  1. Turnieje z cyklu TLP – sezon XXIX (poker „Texas Hold’em No Limit”) będą odbywały się od 08.09.2016 do 22.12.2016 w każdy czwartek o godz. 18.00 w klubie „Davis” przy ul. Mościckiego 20. Zapisywać należy się przed turniejem u organizatora. Można zapisać się również po rozpoczęciu turnieju, jednak nie później niż po odpadnięciu pierwszej osoby. Dopuszcza się możliwość zapisania zawodnika do turnieju za pośrednictwem innej osoby ale pod warunkiem równoczesnego uiszczenia wpisowego. Nie można zapisywać się telefonicznie. Wszystkie osoby, które zapisują się po godzinie 18.00 otrzymują stack początkowy pomniejszony o 20%. Wszystkie osoby zapisane, które nie losują osobiście miejsca przy stole lub które są nieobecne podczas pierwszego rozdania w turnieju otrzymują stack początkowy pomniejszony o 10%. Minimalna ilość osób biorących udział w turnieju wynosi 5, a maksymalna 27. W przypadku gdy ilość chętnych jest wyższa niż ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W skład ligi wejdzie 16 osobnych turniejów. Turniej MASTERS odbędzie się w czwartek 29.12.2016 o godz. 18.00.

  Turnieje Tarnowskiej Ligi Pokera są grą dla zabawy (WYŁĄCZNIE na punkty, a nie na prawdziwe pieniądze). Organizatorem ligi jest Andrzej Jarzyna ze Szczecina. Organizator ma prawo wyznaczać swojego zastępcę.

  2. Wysokość buy’in’a, rebuy’a i addon’a we wszystkich turniejach wynosi 20 punktów. Z zebranej puli pomniejszonej o opłatę stolikową (wynosi ona 80 punktów) 20% trafia do puli ligowej. Pozostała kwota (pula turniejowa) dzielona jest w następujący sposób:
  - gdy w turnieju uczestniczy do 9 zawodników: 1 miejsce płatne (100%)
  - gdy w turnieju uczestniczy od 10 do 15 zawodników: 2 miejsca płatne (65%/35%)
  - gdy w turnieju uczestniczy powyżej 15 zawodników: 3 miejsca płatne (50%/30%/20%)
  Pula ligowa na zakończenie sezonu będzie podzielona w następujący sposób: 60% dla zwycięzców ligi (z czego I miejsce 70%, II miejsce 20%, III miejsce 10%) i 40% do puli turnieju MASTERS (1 miejsce płatne 100% pomniejszone o opłatę stolikową 40 punktów). Do turnieju MASTERS awansuje 9 najlepszych graczy w klasyfikacji końcowej. Turniej MASTERS rozegrany zostanie w formule freezout.

  3. Do końcowego stanu punktowego gracza zaliczane są wyniki ze wszystkich rozegranych przez niego turniejów. Punkty za poszczególne miejsca w każdym turnieju obliczane są według wzoru:
  P = 85 – ((M – 1) * (85 / N)) + B
  Gdzie P to ilość punktów, N to liczba graczy, M to zajęte miejsce, a B to punkty bonusowe (za I miejsce 15 pkt , za II miejsce 7 pkt, za III miejsce 3 pkt)
  Punkty określa się z dokładnością do jednej setnej (dwóch miejsc po przecinku).
  W przypadku gdy w jednym rozdaniu z turnieju odpada więcej niż jeden zawodnik wyższe miejsce zajmuje ten, który miał większego stacka. W przypadku, gdy dwóch lub więcej odpadających zawodników miało równy stack wyższe miejsce zajmuje ten, który miał wyższy układ, a przy równych układach ten, którego wyższa karta była najstarsza (starszeństwo figur: A, K, Q … 2; a w przypadku tych samych figur decyduje starszeństwo kolorów: pik, kier, karo, trefl).
  W przypadku, gdy do turnieju zgłosi się mniej niż pięciu zawodników, turniej nie odbędzie się, zgłoszeni zawodnicy otrzymają po 100 pkt do klasyfikacji ligowej, a kolejność ich miejsc zostanie wylosowana.
  W przypadku gdy w końcowym rankingu dwóch lub więcej graczy będzie posiadać ten sam wynik punktowy wyższą pozycję zajmie ten, który zajął wyższe miejsce w ostatnim turnieju z udziałem przynajmniej jednego z nich.


  4. Organizacja turniejów:
  Turnieje sezonu zasadniczego odbywają się w formule Rebuy No Limit. Faza rebuy trwa przez pierwsze pięć poziomów Blindów. Aby zrobić rebuy’a konieczne jest zgranie wszystkich posiadanych żetonów. Buy’in początkowy i rebuy wynosi 150 żetonów. Po pierwszych pięciu poziomach Blindów (faza rebuy) następuje przerwa, podczas której każdy pozostający w grze zawodnik uprawniony jest do zakupu addon’a wynoszącego 300 żetonów. Turniej MASTERS odbywa się w formule freezout, ze stackiem początkowym 1000 żetonów. Czas trwania poszczególnych poziomów blindów (leweli) wynosi 20 minut. Rozkład blindów w turniejach kształtuje się następująco: 1-2, 2-4, 3-6, 5-10, 10-20, 20-40, 30-60, 50-100, 75-150, 100-200, 150-300, 200-400, 300-600, 500-1000, 750-1500, 1000-2000, 2000-4000, 4000-8000.
  Nominały żetonów : biały 1, czerwony 5, niebieski 10, zielony 25, czarny 100, fioletowy 500.

  5. Obowiązki i prawa zawodników oraz najważniejsze zasady
  a) Każdy zawodnik biorący udział w turnieju ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad fair play oraz ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej.
  b) Każdy zawodnik ma obowiązek bezzwłocznego uiszczenia opłaty wpisowej po dotarciu na turniej.
  c) Zawodnik zapisany do turnieju ma obowiązek rozegrać co najmniej jedno rozdanie w ciągu pierwszych 120 minut jego trwania. Jeśli tego nie zrobi, nie zostanie uwzględniony w klasyfikacji danego turnieju, przy czym wpisowe nie zostanie mu zwrócone.
  d) Zawodnik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić organizatorowi odpadnięcie z turnieju (lub chęć ponownego wkupienia się). Jeśli tego nie zrobi przed odpadnięciem kolejnego gracza, zostaje przesunięty na ostatnie miejsce w klasyfikacji danego turnieju.
  e) Zawodnicy, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w danym turnieju mają obowiązek uporządkować żetony.
  f) Zakazuje się oglądania kart innych zawodników biorących udział w partii.
  g) Celowe pokazanie swoich kart lub karty w trakcie rozgrywki będzie uznane jako pas.
  h) Zawodnik podbijający (przebijający) pulę powinien wyrazić słownie wysokość lub chęć podbicia (przebicia) przed włożeniem żetonu do puli. Podbicie (przebicie) nie poparte wyrażeniem słownym uznawane jest jako podjęcie decyzji o sprawdzeniu. W przypadku braku stwierdzenia słownego, sygnalizującego podbicie, zawodnik/cy uczestniczący w danej partii mają prawo go nie uznać. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podbicie (przebicie) poparte jest włożeniem do puli więcej niż jednego żetonu.
  i) Każdy zawodnik siedzący przy stole ma prawo zobaczyć karty sprawdzonego zawodnika.
  j) Zawodnicy mogą zobaczyć wszystkie karty wspólne, chyba, że zawodnik, uprawniony do złożenia sprzeciwu, takowy wniesie. Zawodnikami uprawnionymi do zgłoszenia sprzeciwu jeśli chodzi o flop są wszyscy gracze przy stole, natomiast jeśli chodzi o turn i river wszyscy, którzy brali udział w partii po rozdaniu flopa. Sprzeciw traktowany jest jako „veto” i nie może zostać przegłosowany.
  k) Podczas turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  l) Każdy zawodnik biorący udział w rozdaniu ma prawo do uzyskania dokładnej informacji o ilości żetonów swoich przeciwników, a także ma prawo przeliczyć już istniejącą pulę. Żetony wszystkich graczy muszą leżeć w widocznym miejscu podobnie jak karty. Sposób ułożenia żetonów nie może utrudniać ich przeliczania.
  m) Zawodnicy nie mogą nadmiernie przedłużać momentu podjęcia decyzji. Organizator, a także każdy gracz siedzący przy stole może w każdej chwili nakazać zawodnikowi podjęcie decyzji w ciągu 60 sekund. Graczowi, który nagminnie przedłuża moment podjęcia decyzji organizator może powyższy czas skrócić, jednak po skróceniu musi on wynosić przynajmniej 25 sekund.
  n) Obowiązuje absolutny zakaz komentowania partii w czasie jej rozgrywania przez jakiekolwiek osoby nie biorące już udziału w rozdaniu.
  o) Nie wolno podnosić, ani dotykać kart w trakcie ich rozdawania. Karty można podnieść dopiero po rozdaniu ich wszystkim zawodnikom.

  6. Kary i wykluczenia
  a) Organizator ma prawo nakładania kar porządkowych na uczestników turniejów za łamanie postanowień niniejszego regulaminu oraz za inne zachowania łamiące dobre obyczaje.
  b) Niniejszy regulamin przewiduje następujące kary porządkowe:
  • Kara wykluczenia na określoną liczbę rozgrywanych kolejno rozdań lub na określony czasowo fragment turnieju. Przewiduje się wykluczenie na liczbę od 1- 20 kolejno następujących po sobie rozdań lub na określony czas od 5 – 90 minut
  • Kara wykluczenia na określoną liczbę rozgrywanych kolejno turniejów. Przewiduje się wykluczenie na liczbę od 1 - 3 kolejno następujących po sobie turniejów
  • Kara wykluczenia na całe rozgrywki w danym sezonie.
  c) Wszystkie wymienione wyżej kary nakładane są arbitralnie przez organizatora.
  d) Kary nakładane są z inicjatywy organizatora lub na wniosek innych uczestników turnieju.
  e) Każdy gracz, uczestniczący w danym turnieju, ma prawo zgłaszania wniosków o ukaranie innych zawodników za łamanie postanowień niniejszego regulaminu.
  f) W przypadkach wniosków o nałożenie kary organizator ma obowiązek wysłuchać wszystkich stron i świadków zdarzenia.
  g) Decyzja o ukaraniu, podjęta przez organizatora jest ostateczna.

  7. Przepisy końcowe
  a) Organizator ma prawo zmiany regulaminu.
  b) Organizator ma prawo w trakcie turnieju skrócić lub wydłużyć czas trwania lewelu oraz wprowadzić ante.
  c) Z zastrzeżeniem podpunktu b) niedozwolone jest dokonywanie zmian w regulaminie w trakcie trwania turnieju.
  d) W sprawach spornych głos ostateczny i decydujący ma organizator.

 2. #2
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki I turnieju (08.09.2016)

  1 Leon 100,00
  2 Meine 87,00
  3 Pepis 78,00
  4 Borsuk 70,00
  5 Chudy 65,00
  6 Żyła 60,00
  7 Giani 55,00
  8 Damian 50,00
  9 Mario 45,00
  10 Axara 40,00
  11 Euphoria 35,00
  12 Radek 30,00
  13 Artur 25,00
  14 Jacek 20,00
  15 KrólArtur 15,00
  16 Coolfon 10,00
  17 KNT-2 5,00

 3. #3
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki II turnieju (15.09.2016)

  1 Breakpoint 100,00
  2 Jacek 86,69
  3 Żyła 77,38
  4 Artur 69,06
  5 KNT-2 63,75
  6 Meine 58,44
  7 Jordan 53,13
  8 Rafał 47,81
  9 Bandżi 42,50
  10 Giani 37,19
  11 Axara 31,88
  12 Damian 26,56
  13 Borsuk 21,25
  14 Windu 15,94
  15 Coolfon 10,63
  16 Pepis 5,31

  Klasyfikacja generalna po dwóch turniejach

  1 Meine 145,44
  2 Żyła 137,38
  3 Jacek 106,69
  4 Breakpoint 100,00
  5 Leon 100,00
  6 Artur 94,06
  7 Giani 92,19
  8 Borsuk 91,25
  9 Pepis 83,31
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Damian 76,56
  11 Axara 71,88
  12 KNT-2 68,75
  13 Chudy 65,00
  14 Jordan 53,13
  15 Rafał 47,81
  16 Mario 45,00
  17 Bandżi 42,50
  18 Euphoria 35,00
  19 Radek 30,00
  20 Coolfon 20,63
  21 Windu 15,94
  22 KrólArtur 15,00

 4. #4
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki III turnieju (22.09.2016)

  1 Leon 100,00
  2 Pepis 86,69
  3 Żyła 77,38
  4 Axara 69,06
  5 Breakpoint 63,75
  6 Borsuk 58,44
  7 Radek 53,13
  8 Meine 47,81
  9 Jordan 42,50
  10 Bandżi 37,19
  11 Coolfon 31,88
  12 Mario 26,56
  13 Giani 21,25
  14 Jacek 15,94
  15 KNT-2 10,63
  16 Rafał 5,31

  Klasyfikacja generalna po trzech turniejach

  1 Żyła 214,76
  2 Leon 200,00
  3 Meine 193,25
  4 Pepis 170,00
  5 Breakpoint 163,75
  6 Borsuk 149,69
  7 Axara 140,94
  8 Jacek 122,63
  9 Giani 113,44
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Jordan 95,63
  11 Artur 94,06
  12 Radek 83,13
  13 Bandżi 79,69
  14 KNT-2 79,38
  15 Damian 76,56
  16 Mario 71,56
  17 Chudy 65,00
  18 Rafał 53,12
  19 Coolfon 52,51
  20 Euphoria 35,00
  21 Windu 15,94
  22 KrólArtur 15,00

 5. #5
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki IV turnieju (29.09.2016)

  1 Damian 100,00
  2 KNT-2 87,28
  3 Coolfon 78,56
  4 Barcelona 70,83
  5 Pajak 66,11
  6 Euphoria 61,39
  7 Breakpoint 56,67
  8 Pirat 51,94
  9 Żyła 47,22
  10 Alien 42,50
  11 Artur 37,78
  12 Jordan 33,06
  13 Meine 28,33
  14 Adin 23,61
  15 Pepis 18,89
  16 Leon 14,17
  17 Jacek 9,44
  18 Axara 4,72

  Klasyfikacja generalna po czterech turniejach

  1 Żyła 261,98
  2 Meine 221,58
  3 Breakpoint 220,42
  4 Leon 214,17
  5 Pepis 188,89
  6 Damian 176,56
  7 KNT-2 166,66
  8 Borsuk 149,69
  9 Axara 145,66
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Jacek 132,07
  11 Artur 131,84
  12 Coolfon 131,07
  13 Jordan 128,69
  14 Giani 113,44
  15 Euphoria 96,39
  16 Radek 83,13
  17 Bandżi 79,69
  18 Mario 71,56
  19 Barcelona 70,83
  20 Pajak 66,11
  21 Chudy 65,00
  22 Rafał 53,12
  23 Pirat 51,94
  24 Alien 42,50
  25 Adin 23,61
  26 Windu 15,94
  27 KrólArtur 15,00

 6. #6
  Dołączył
  Jan 2005
  Przegląda
  Tarnow
  Posty
  680
  Jedziesz zyla kalamoku.Mam nadzieje ze wygrasz lige

 7. #7
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki V turnieju (06.10.2016)

  1 Jordan 100,00
  2 Pepis 87,53
  3 Axara 79,05
  4 Breakpoint 71,58
  5 Jacek 67,11
  6 Leon 62,63
  7 Bartek 58,16
  8 Meine 53,68
  9 Damian 49,21
  10 Coolfon 44,74
  11 Radek 40,26
  12 Mario 35,79
  13 KNT-2 31,32
  14 Żyła 26,84
  15 Barcelona 22,37
  16 Adin 17,89
  17 Czorny 13,42
  18 Alien 8,95
  19 Artur 4,47

  Klasyfikacja generalna po pięciu turniejach

  1 Breakpoint 292,00
  2 Żyła 288,82
  3 Leon 276,80
  4 Pepis 276,42
  5 Meine 275,26
  6 Jordan 228,69
  7 Damian 225,77
  8 Axara 224,71
  9 Jacek 199,18
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 KNT-2 197,98
  11 Coolfon 175,81
  12 Borsuk 149,69
  13 Artur 136,31
  14 Radek 123,39
  15 Giani 113,44
  16 Mario 107,35
  17 Euphoria 96,39
  18 Barcelona 93,20
  19 Bandżi 79,69
  20 Pajak 66,11
  21 Chudy 65,00
  22 Bartek 58,16
  23 Rafał 53,12
  24 Pirat 51,94
  25 Alien 51,45
  26 Adin 41,50
  27 Windu 15,94
  28 KrólArtur 15,00
  29 Czorny 13,42

 8. #8
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki VI turnieju (13.10.2016)

  1 Żyła 100,00
  2 Axara 87,28
  3 Adin 78,56
  4 Pepis 70,83
  5 Coolfon 66,11
  6 Jordan 61,39
  7 Damian 56,67
  8 Meine 51,94
  9 Breakpoint 47,22
  10 Mario 42,50
  11 Jacek 37,78
  12 Radek 33,06
  13 Barcelona 28,33
  14 Leon 23,61
  15 Alien 18,89
  16 KNT-2 14,17
  17 Dupka600 9,44
  18 Artur 4,72

  Klasyfikacja generalna po sześciu turniejach

  1 Żyła 388,82
  2 Pepis 347,25
  3 Breakpoint 339,22
  4 Meine 327,20
  5 Axara 311,99
  6 Leon 300,41
  7 Jordan 290,08
  8 Damian 282,44
  9 Coolfon 241,92
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Jacek 236,96
  11 KNT-2 212,15
  12 Radek 156,45
  13 Mario 149,85
  14 Borsuk 149,69
  15 Artur 141,03
  16 Barcelona 121,53
  17 Adin 120,06
  18 Giani 113,44
  19 Euphoria 96,39
  20 Bandżi 79,69
  21 Alien 70,34
  22 Pajak 66,11
  23 Chudy 65,00
  24 Bartek 58,16
  25 Rafał 53,12
  26 Pirat 51,94
  27 Windu 15,94
  28 KrólArtur 15,00
  29 Czorny 13,42
  30 Dupka600 9,44

 9. #9
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki VII turnieju (20.10.2016)

  1 Leon 100,00
  2 Giani 87,28
  3 Żyła 78,56
  4 Breakpoint 70,83
  5 Jordan 66,11
  6 Axara 61,39
  7 Meine 56,67
  8 Pepis 51,94
  9 Sos 47,22
  10 Barcelona 42,50
  11 Dupka600 37,78
  12 Damian 33,06
  13 Coolfon 28,33
  14 Jacek 23,61
  15 KNT-2 18,89
  16 Alien 14,17
  17 Artur 9,44
  18 Adin 4,72

  Klasyfikacja generalna po siedmiu turniejach

  1 Żyła 467,38
  2 Breakpoint 410,05
  3 Leon 400,41
  4 Pepis 399,19
  5 Meine 383,87
  6 Axara 373,38
  7 Jordan 356,19
  8 Damian 315,50
  9 Coolfon 270,25
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Jacek 260,57
  11 KNT-2 231,04
  12 Giani 200,72
  13 Barcelona 164,03
  14 Radek 156,45
  15 Artur 150,47
  16 Mario 149,85
  17 Borsuk 149,69
  18 Adin 124,78
  19 Euphoria 96,39
  20 Alien 84,51
  21 Bandżi 79,69
  22 Pajak 66,11
  23 Chudy 65,00
  24 Bartek 58,16
  25 Rafał 53,12
  26 Pirat 51,94
  27 Sos 47,22
  28 Dupka601 47,22
  29 Windu 15,94
  30 KrólArtur 15,00
  31 Czorny 13,42

 10. #10
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki VIII turnieju (27.10.2016)

  1 Adin 100,00
  2 Barcelona 87,28
  3 Jacek 78,56
  4 Breakpoint 70,83
  5 Alien 66,11
  6 KNT-2 61,39
  7 Euphoria 56,67
  8 Pirat 51,94
  9 Pepis 47,22
  10 Coolfon 42,50
  11 Damian 37,78
  12 Czorny 33,06
  13 Artur 28,33
  14 Leon 23,61
  15 Axara 18,89
  16 Jordan 14,17
  17 Danyes 9,44
  18 Sos 4,72

  Klasyfikacja generalna po ośmiu turniejach

  1 Breakpoint 480,88
  2 Żyła 467,38
  3 Pepis 446,41
  4 Leon 424,02
  5 Axara 392,27
  6 Meine 383,87
  7 Jordan 370,36
  8 Damian 353,28
  9 Jacek 339,13
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Coolfon 312,75
  11 KNT-2 292,43
  12 Barcelona 251,31
  13 Adin 224,78
  14 Giani 200,72
  15 Artur 178,80
  16 Radek 156,45
  17 Euphoria 153,06
  18 Alien 150,62
  19 Mario 149,85
  20 Borsuk 149,69
  21 Pirat 103,88
  22 Bandżi 79,69
  23 Pajak 66,11
  24 Chudy 65,00
  25 Bartek 58,16
  26 Rafał 53,12
  27 Sos 51,94
  28 Dupka600 47,22
  29 Czorny 46,48
  30 Windu 15,94
  31 KrólArtur 15,00
  32 Danyes 9,44