Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
 1. #1
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  TARNOWSKA LIGA POKERA – SEZON XXVIII LATO 2016 (REBUY!) – FOR FUN (PLAY MONEY)

  1. Turnieje z cyklu TLP – sezon XXVIII (poker „Texas Hold’em No Limit”) będą odbywały się od 05.05.2016 do 25.08.2016 w każdy czwartek oprócz 16.06.2016 o godz. 18.00 w klubie „Davis” przy ul. Mościckiego 20. Turniej, który miałby odbyć się w czwartek 16.06.2016 zostaje przeniesiony na wtorek 14.06.2016. Zapisywać należy się przed turniejem u organizatora. Można zapisać się również po rozpoczęciu turnieju, jednak nie później niż po odpadnięciu pierwszej osoby. Dopuszcza się możliwość zapisania zawodnika do turnieju za pośrednictwem innej osoby ale pod warunkiem równoczesnego uiszczenia wpisowego. Nie można zapisywać się telefonicznie. Wszystkie osoby, które zapisują się po godzinie 18.00 otrzymują stack początkowy pomniejszony o 20%. Wszystkie osoby zapisane, które nie losują osobiście miejsca przy stole lub które są nieobecne podczas pierwszego rozdania w turnieju otrzymują stack początkowy pomniejszony o 10%. Minimalna ilość osób biorących udział w turnieju wynosi 5, a maksymalna 27. W przypadku gdy ilość chętnych jest wyższa niż ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W skład ligi wejdzie 17 osobnych turniejów. Turniej MASTERS odbędzie się w czwartek 01.09.2016 o godz. 18.00.

  Turnieje Tarnowskiej Ligi Pokera są grą dla zabawy (WYŁĄCZNIE na punkty, a nie na prawdziwe pieniądze). Organizatorem ligi jest Andrzej Jarzyna ze Szczecina. Organizator ma prawo wyznaczać swojego zastępcę.

  2. Wysokość buy’in’a, rebuy’a i addon’a we wszystkich turniejach wynosi 20 punktów. Z zebranej puli pomniejszonej o opłatę stolikową (wynosi ona 70 punktów) 20% trafia do puli ligowej. Pozostała kwota (pula turniejowa) dzielona jest w następujący sposób:
  - gdy w turnieju uczestniczy do 9 zawodników: 1 miejsce płatne (100%)
  - gdy w turnieju uczestniczy od 10 do 15 zawodników: 2 miejsca płatne (65%/35%)
  - gdy w turnieju uczestniczy powyżej 15 zawodników: 3 miejsca płatne (50%/30%/20%)
  Pula ligowa na zakończenie sezonu będzie podzielona w następujący sposób: 60% dla zwycięzców ligi (z czego I miejsce 70%, II miejsce 20%, III miejsce 10%) i 40% do puli turnieju MASTERS (1 miejsce płatne 100% pomniejszone o opłatę stolikową 40 punktów). Do turnieju MASTERS awansuje 9 najlepszych graczy w klasyfikacji końcowej. Turniej MASTERS rozegrany zostanie w formule freezout.

  3. Do końcowego stanu punktowego gracza zaliczane są wyniki ze wszystkich rozegranych przez niego turniejów. Punkty za poszczególne miejsca w każdym turnieju obliczane są według wzoru:
  P = 85 – ((M – 1) * (85 / N)) + B
  Gdzie P to ilość punktów, N to liczba graczy, M to zajęte miejsce, a B to punkty bonusowe (za I miejsce 15 pkt , za II miejsce 7 pkt, za III miejsce 3 pkt)
  Punkty określa się z dokładnością do jednej setnej (dwóch miejsc po przecinku).
  W przypadku gdy w jednym rozdaniu z turnieju odpada więcej niż jeden zawodnik wyższe miejsce zajmuje ten, który miał większego stacka. W przypadku, gdy dwóch lub więcej odpadających zawodników miało równy stack wyższe miejsce zajmuje ten, który miał wyższy układ, a przy równych układach ten, którego wyższa karta była najstarsza (starszeństwo figur: A, K, Q … 2; a w przypadku tych samych figur decyduje starszeństwo kolorów: pik, kier, karo, trefl).
  W przypadku, gdy do turnieju zgłosi się mniej niż pięciu zawodników, turniej nie odbędzie się, zgłoszeni zawodnicy otrzymają po 100 pkt do klasyfikacji ligowej, a kolejność ich miejsc zostanie wylosowana.
  W przypadku gdy w końcowym rankingu dwóch lub więcej graczy będzie posiadać ten sam wynik punktowy wyższą pozycję zajmie ten, który zajął wyższe miejsce w ostatnim turnieju z udziałem przynajmniej jednego z nich.


  4. Organizacja turniejów:
  Turnieje sezonu zasadniczego odbywają się w formule Rebuy No Limit. Faza rebuy trwa przez pierwsze pięć poziomów Blindów. Aby zrobić rebuy’a konieczne jest zgranie wszystkich posiadanych żetonów. Buy’in początkowy i rebuy wynosi 150 żetonów. Po pierwszych pięciu poziomach Blindów (faza rebuy) następuje przerwa, podczas której każdy pozostający w grze zawodnik uprawniony jest do zakupu addon’a wynoszącego 300 żetonów. Turniej MASTERS odbywa się w formule freezout, ze stackiem początkowym 1000 żetonów. Czas trwania poszczególnych poziomów blindów (leweli) wynosi 20 minut. Rozkład blindów w turniejach kształtuje się następująco: 1-2, 2-4, 3-6, 5-10, 10-20, 20-40, 30-60, 50-100, 75-150, 100-200, 150-300, 200-400, 300-600, 500-1000, 750-1500, 1000-2000, 2000-4000, 4000-8000.
  Nominały żetonów : biały 1, czerwony 5, niebieski 10, zielony 25, czarny 100, fioletowy 500.

  5. Obowiązki i prawa zawodników oraz najważniejsze zasady
  a) Każdy zawodnik biorący udział w turnieju ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad fair play oraz ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej.
  b) Każdy zawodnik ma obowiązek bezzwłocznego uiszczenia opłaty wpisowej po dotarciu na turniej.
  c) Zawodnik zapisany do turnieju ma obowiązek rozegrać co najmniej jedno rozdanie w ciągu pierwszych 120 minut jego trwania. Jeśli tego nie zrobi, nie zostanie uwzględniony w klasyfikacji danego turnieju, przy czym wpisowe nie zostanie mu zwrócone.
  d) Zawodnik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić organizatorowi odpadnięcie z turnieju (lub chęć ponownego wkupienia się). Jeśli tego nie zrobi przed odpadnięciem kolejnego gracza, zostaje przesunięty na ostatnie miejsce w klasyfikacji danego turnieju.
  e) Zawodnicy, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w danym turnieju mają obowiązek uporządkować żetony.
  f) Zakazuje się oglądania kart innych zawodników biorących udział w partii.
  g) Celowe pokazanie swoich kart lub karty w trakcie rozgrywki będzie uznane jako pas.
  h) Zawodnik podbijający (przebijający) pulę powinien wyrazić słownie wysokość lub chęć podbicia (przebicia) przed włożeniem żetonu do puli. Podbicie (przebicie) nie poparte wyrażeniem słownym uznawane jest jako podjęcie decyzji o sprawdzeniu. W przypadku braku stwierdzenia słownego, sygnalizującego podbicie, zawodnik/cy uczestniczący w danej partii mają prawo go nie uznać. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podbicie (przebicie) poparte jest włożeniem do puli więcej niż jednego żetonu.
  i) Każdy zawodnik siedzący przy stole ma prawo zobaczyć karty sprawdzonego zawodnika.
  j) Zawodnicy mogą zobaczyć wszystkie karty wspólne, chyba, że zawodnik, uprawniony do złożenia sprzeciwu, takowy wniesie. Zawodnikami uprawnionymi do zgłoszenia sprzeciwu jeśli chodzi o flop są wszyscy gracze przy stole, natomiast jeśli chodzi o turn i river wszyscy, którzy brali udział w partii po rozdaniu flopa. Sprzeciw traktowany jest jako „veto” i nie może zostać przegłosowany.
  k) Podczas turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  l) Każdy zawodnik biorący udział w rozdaniu ma prawo do uzyskania dokładnej informacji o ilości żetonów swoich przeciwników, a także ma prawo przeliczyć już istniejącą pulę. Żetony wszystkich graczy muszą leżeć w widocznym miejscu podobnie jak karty. Sposób ułożenia żetonów nie może utrudniać ich przeliczania.
  m) Zawodnicy nie mogą nadmiernie przedłużać momentu podjęcia decyzji. Organizator, a także każdy gracz siedzący przy stole może w każdej chwili nakazać zawodnikowi podjęcie decyzji w ciągu 60 sekund. Graczowi, który nagminnie przedłuża moment podjęcia decyzji organizator może powyższy czas skrócić, jednak po skróceniu musi on wynosić przynajmniej 25 sekund.
  n) Obowiązuje absolutny zakaz komentowania partii w czasie jej rozgrywania przez jakiekolwiek osoby nie biorące już udziału w rozdaniu.
  o) Nie wolno podnosić, ani dotykać kart w trakcie ich rozdawania. Karty można podnieść dopiero po rozdaniu ich wszystkim zawodnikom.

  6. Kary i wykluczenia
  a) Organizator ma prawo nakładania kar porządkowych na uczestników turniejów za łamanie postanowień niniejszego regulaminu oraz za inne zachowania łamiące dobre obyczaje.
  b) Niniejszy regulamin przewiduje następujące kary porządkowe:
  • Kara wykluczenia na określoną liczbę rozgrywanych kolejno rozdań lub na określony czasowo fragment turnieju. Przewiduje się wykluczenie na liczbę od 1- 20 kolejno następujących po sobie rozdań lub na określony czas od 5 – 90 minut
  • Kara wykluczenia na określoną liczbę rozgrywanych kolejno turniejów. Przewiduje się wykluczenie na liczbę od 1 - 3 kolejno następujących po sobie turniejów
  • Kara wykluczenia na całe rozgrywki w danym sezonie.
  c) Wszystkie wymienione wyżej kary nakładane są arbitralnie przez organizatora.
  d) Kary nakładane są z inicjatywy organizatora lub na wniosek innych uczestników turnieju.
  e) Każdy gracz, uczestniczący w danym turnieju, ma prawo zgłaszania wniosków o ukaranie innych zawodników za łamanie postanowień niniejszego regulaminu.
  f) W przypadkach wniosków o nałożenie kary organizator ma obowiązek wysłuchać wszystkich stron i świadków zdarzenia.
  g) Decyzja o ukaraniu, podjęta przez organizatora jest ostateczna.

  7. Przepisy końcowe
  a) Organizator ma prawo zmiany regulaminu.
  b) Organizator ma prawo w trakcie turnieju skrócić lub wydłużyć czas trwania lewelu oraz wprowadzić ante.
  c) Z zastrzeżeniem podpunktu b) niedozwolone jest dokonywanie zmian w regulaminie w trakcie trwania turnieju.
  d) W sprawach spornych głos ostateczny i decydujący ma organizator.

 2. #2
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki I turnieju (05.05.2016)

  1 Czorny 100,00
  2 Pirat 85,46
  3 Damian 74,92
  4 Pajak 65,38
  5 DawidK 58,85
  6 Pepis 52,31
  7 KNT-2 45,77
  8 Giani 39,23
  9 Oskar 32,69
  10 Breakpoint 26,15
  11 Coolfon 19,62
  12 Sos 13,08
  13 Artur 6,54

 3. #3
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki II turnieju (12.05.2016)

  1 Pepis 100,00
  2 Artur 83,50
  3 Coolfon 71,00
  4 Pajak 59,50
  5 KNT-2 51,00
  6 Pirat 42,50
  7 Czorny 34,00
  8 Damian 25,50
  9 Pari 17,00
  10 Breakpoint 8,50

  Klasyfikacja generalna po dwóch turniejach

  1 Pepis 152,31
  2 Czorny 134,00
  3 Pirat 127,96
  4 Pajak 124,88
  5 Damian 100,42
  6 KNT-2 96,77
  7 Coolfon 90,62
  8 Artur 90,04
  9 DawidK 58,85
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Giani 39,23
  11 Breakpoint 34,65
  12 Oskar 32,69
  13 Pari 17,00
  14 Sos 13,08

 4. #4
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki III turnieju (19.05.2016)

  1 Meine 100,00
  2 Pepis 84,92
  3 Windu 73,83
  4 Damian 63,75
  5 Pari 56,67
  6 Czorny 49,58
  7 Artur 42,50
  8 Breakpoint 35,42
  9 Coolfon 28,33
  10 Pirat 21,25
  11 Pajak 14,17
  12 KNT-2 7,08

  Klasyfikacja generalna po trzech turniejach

  1 Pepis 237,23
  2 Czorny 183,58
  3 Damian 164,17
  4 Pirat 149,21
  5 Pajak 139,05
  6 Artur 132,54
  7 Coolfon 118,95
  8 KNT-2 103,85
  9 Meine 100,00
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Windu 73,83
  11 Pari 73,67
  12 Breakpoint 70,07
  13 DawidK 58,85
  14 Giani 39,23
  15 Oskar 32,69
  16 Sos 13,08

 5. #5
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki IV turnieju (26.05.2016)

  1 Pepis 100,00
  2 Breakpoint 83,50
  3 Pinochet 71,00
  4 Artur 59,50
  5 Coolfon 51,00
  6 Pari 42,50
  7 Meine 34,00
  8 KNT-2 25,50
  9 Pajak 17,00
  10 Damian 8,50

  Klasyfikacja generalna po czterech turniejach

  1 Pepis 337,23
  2 Artur 192,04
  3 Czorny 183,58
  4 Damian 172,67
  5 Coolfon 169,95
  6 Pajak 156,05
  7 Breakpoint 153,57
  8 Pirat 149,21
  9 Meine 134,00
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 KNT-2 129,35
  11 Pari 116,17
  12 Windu 73,83
  13 Pinochet 71,00
  14 DawidK 58,85
  15 Giani 39,23
  16 Oskar 32,69
  17 Sos 13,08

 6. #6
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki V turnieju (02.06.2016)

  1 Pajak 100,00
  2 Coolfon 81,38
  3 Artur 66,75
  4 Pirat 53,13
  5 Windu 42,50
  6 Pepis 31,88
  7 KNT-2 21,25
  8 Bandżi 10,63

  Klasyfikacja generalna po pięciu turniejach

  1 Pepis 369,11
  2 Artur 258,79
  3 Pajak 256,05
  4 Coolfon 251,33
  5 Pirat 202,34
  6 Czorny 183,58
  7 Damian 172,67
  8 Breakpoint 153,57
  9 KNT-2 150,60
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Meine 134,00
  11 Windu 116,33
  12 Pari 116,17
  13 Pinochet 71,00
  14 DawidK 58,85
  15 Giani 39,23
  16 Oskar 32,69
  17 Sos 13,08
  18 Bandżi 10,63

 7. #7
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Przypominam, że gra się dzisiaj (9 czerwca) i w najbliższy WTOREK (14 CZERWCA) a następnie dopiero w czwartek 23 czerwca. Nie gra się w CZWARTEK 16 CZERWCA (mecz z Niemcami).

 8. #8
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki VI turnieju (09.06.2016)

  1 Bartek 100,00
  2 Breakpoint 85,46
  3 KNT-2 74,92
  4 Windu 65,38
  5 Pepis 58,85
  6 Artur 52,31
  7 Meine 45,77
  8 Szeryf 39,23
  9 Pajak 32,69
  10 Czorny 26,15
  11 Kiza 19,62
  12 Paulina 13,08
  13 Toby 6,54

  Klasyfikacja generalna po sześciu turniejach

  1 Pepis 427,96
  2 Artur 311,10
  3 Pajak 288,74
  4 Coolfon 251,33
  5 Breakpoint 239,03
  6 KNT-2 225,52
  7 Czorny 209,73
  8 Pirat 202,34
  9 Windu 181,71
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Meine 179,77
  11 Damian 172,67
  12 Pari 116,17
  13 Bartek 100,00
  14 Pinochet 71,00
  15 DawidK 58,85
  16 Szeryf 39,23
  17 Giani 39,23
  18 Oskar 32,69
  19 Kiza 19,62
  20 Paulina 13,08
  21 Sos 13,08
  22 Bandżi 10,63
  23 Toby 6,54

 9. #9
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki VII turnieju (14.06.2016)

  1 Artur 100,00
  2 KNT-2 84,27
  3 Breakpint 72,55
  4 Mięso 61,82
  5 Czorny 54,09
  6 Bartek 46,36
  7 Kiza 38,64
  8 Pepis 30,91
  9 Maraton 23,18
  10 Pajak 15,45
  11 Pirat 7,73

  Klasyfikacja generalna po siedmiu turniejach

  1 Pepis 458,87
  2 Artur 411,10
  3 Breakpoint 311,58
  4 KNT-2 309,79
  5 Pajak 304,19
  6 Czorny 263,82
  7 Coolfon 251,33
  8 Pirat 210,07
  9 Windu 181,71
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Meine 179,77
  11 Damian 172,67
  12 Bartek 146,36
  13 Pari 116,17
  14 Pinochet 71,00
  15 Mięso 61,82
  16 DawidK 58,85
  17 Kiza 58,26
  18 Szeryf 39,23
  19 Giani 39,23
  20 Oskar 32,69
  21 Maraton 23,18
  22 Paulina 13,08
  23 Sos 13,08
  24 Bandżi 10,63
  25 Toby 6,54

 10. #10
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki VIII turnieju (23.06.2016)

  1 Pepis 100,00
  2 Breakpoint 81,38
  3 Meine 66,75
  4 Coolfon 53,13
  5 KNT-2 42,50
  6 Artur 31,88
  7 Czorny 21,25
  8 Pajak 10,63

  Klasyfikacja generalna po ośmiu turniejach

  1 Pepis 558,87
  2 Artur 442,98
  3 Breakpoint 392,96
  4 KNT-2 352,29
  5 Pajak 314,82
  6 Coolfon 304,46
  7 Czorny 285,07
  8 Meine 246,52
  9 Pirat 210,07
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Windu 181,71
  11 Damian 172,67
  12 Bartek 146,36
  13 Pari 116,17
  14 Pinochet 71,00
  15 Mięso 61,82
  16 DawidK 58,85
  17 Kiza 58,26
  18 Szeryf 39,23
  19 Giani 39,23
  20 Oskar 32,69
  21 Maraton 23,18
  22 Paulina 13,08
  23 Sos 13,08
  24 Bandżi 10,63
  25 Toby 6,54