Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
 1. #1
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  TARNOWSKA LIGA POKERA – SEZON XXII LATO/JESIEŃ 2014 (REBUY!)

  1. Turnieje z cyklu TLP – sezon XXII (poker „Texas Hold’em No Limit”) będą odbywały się od 10.07.2014 do 06.11.2014 w każdy czwartek o godz. 18.00 w klubie „Davis” przy ul. Mościckiego 20. Zapisywać należy się przed turniejem u organizatora. Można zapisać się również po rozpoczęciu turnieju, jednak nie później niż po odpadnięciu pierwszej osoby. Dopuszcza się możliwość zapisania zawodnika do turnieju za pośrednictwem innej osoby ale pod warunkiem równoczesnego uiszczenia wpisowego. Nie można zapisywać się telefonicznie. Wszystkie osoby, które zapisują się po godzinie 18.00 otrzymują stack początkowy pomniejszony o 20%. Wszystkie osoby zapisane, które nie losują osobiście miejsca przy stole lub które są nieobecne podczas pierwszego rozdania w turnieju otrzymują stack początkowy pomniejszony o 10%. Minimalna ilość osób biorących udział w turnieju wynosi 5, a maksymalna 27. W przypadku gdy ilość chętnych jest wyższa niż ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W skład ligi wejdzie 18 osobnych turniejów. Turniej MASTERS odbędzie się w czwartek 13.11.2014 o godz. 18.00.

  Organizatorem ligi jest Andrzej Jarzyna ze Szczecina. Organizator ma prawo wyznaczać swojego zastępcę.

  2. Wysokość buy’in’a, rebuy’a i addon’a we wszystkich turniejach wynosi 20 punktów. Z zebranej puli pomniejszonej o opłatę stolikową (wynosi ona 70 punktów) 20% trafia do puli ligowej. Pozostała kwota (pula turniejowa) dzielona jest w następujący sposób:
  - gdy w turnieju uczestniczy do 9 zawodników: 1 miejsce płatne (100%)
  - gdy w turnieju uczestniczy od 10 do 15 zawodników: 2 miejsca płatne (65%/35%)
  - gdy w turnieju uczestniczy powyżej 15 zawodników: 3 miejsca płatne (50%/30%/20%)
  Pula ligowa na zakończenie sezonu będzie podzielona w następujący sposób: 60% dla zwycięzców ligi (z czego I miejsce 70%, II miejsce 20%, III miejsce 10%) i 40% do puli turnieju MASTERS (1 miejsce płatne 100% pomniejszone o opłatę stolikową 40 punktów). Do turnieju MASTERS awansuje 9 najlepszych graczy w klasyfikacji końcowej. Turniej MASTERS rozegrany zostanie w formule freezout.

  3. Do końcowego stanu punktowego gracza zaliczane są wyniki ze wszystkich rozegranych przez niego turniejów. Punkty za poszczególne miejsca w każdym turnieju obliczane są według wzoru:
  P = 85 – ((M – 1) * (85 / N)) + B
  Gdzie P to ilość punktów, N to liczba graczy, M to zajęte miejsce, a B to punkty bonusowe (za I miejsce 15 pkt , za II miejsce 7 pkt, za III miejsce 3 pkt)
  Punkty określa się z dokładnością do jednej setnej (dwóch miejsc po przecinku).
  W przypadku gdy w jednym rozdaniu z turnieju odpada więcej niż jeden zawodnik wyższe miejsce zajmuje ten, który miał większego stacka. W przypadku, gdy dwóch lub więcej odpadających zawodników miało równy stack wyższe miejsce zajmuje ten, który miał wyższy układ, a przy równych układach ten, którego wyższa karta była najstarsza (starszeństwo figur: A, K, Q … 2; a w przypadku tych samych figur decyduje starszeństwo kolorów: pik, kier, karo, trefl).
  W przypadku, gdy do turnieju zgłosi się mniej niż pięciu zawodników, turniej nie odbędzie się, zgłoszeni zawodnicy otrzymają po 100 pkt do klasyfikacji ligowej, a kolejność ich miejsc zostanie wylosowana.
  W przypadku gdy w końcowym rankingu dwóch lub więcej graczy będzie posiadać ten sam wynik punktowy wyższą pozycję zajmie ten, który zajął wyższe miejsce w ostatnim turnieju z udziałem przynajmniej jednego z nich.


  4. Organizacja turniejów:
  Turnieje sezonu zasadniczego odbywają się w formule Rebuy No Limit. Faza rebuy trwa przez pierwsze cztery poziomy Blindów. Aby zrobić rebuy’a konieczne jest zgranie wszystkich posiadanych żetonów. Buy’in początkowy i rebuy wynosi 150 żetonów. Po pierwszych czterech poziomach Blindów (faza rebuy) następuje przerwa, podczas której każdy pozostający w grze zawodnik uprawniony jest do zakupu addon’a wynoszącego 300 żetonów. Turniej MASTERS odbywa się w formule freezout, ze stackiem początkowym 600 żetonów. Czas trwania poszczególnych poziomów blindów (leweli) wynosi 20 minut. Rozkład blindów w turniejach kształtuje się następująco: 1-2, 2-4, 3-6, 5-10, 10-20, 20-40, 30-60, 50-100, 75-150, 100-200, 150-300, 200-400, 300-600, 500-1000, 750-1500, 1000-200, 2000-4000, 4000-8000.
  Nominały żetonów : biały 1, czerwony 5, niebieski 10, zielony 25, czarny 100, fioletowy 500.

  5. Obowiązki i prawa zawodników oraz najważniejsze zasady
  a) Każdy zawodnik biorący udział w turnieju ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad fair play oraz ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej.
  b) Każdy zawodnik ma obowiązek bezzwłocznego uiszczenia opłaty wpisowej po dotarciu na turniej.
  c) Zawodnik zapisany do turnieju ma obowiązek rozegrać co najmniej jedno rozdanie w ciągu pierwszych 120 minut jego trwania. Jeśli tego nie zrobi, nie zostanie uwzględniony w klasyfikacji danego turnieju, przy czym wpisowe nie zostanie mu zwrócone.
  d) Zawodnik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić organizatorowi odpadnięcie z turnieju (lub chęć ponownego wkupienia się). Jeśli tego nie zrobi przed odpadnięciem kolejnego gracza, zostaje przesunięty na ostatnie miejsce w klasyfikacji danego turnieju.
  e) Zawodnicy, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w danym turnieju mają obowiązek uporządkować żetony.
  f) Zakazuje się oglądania kart innych zawodników biorących udział w partii.
  g) Celowe pokazanie swoich kart lub karty w trakcie rozgrywki będzie uznane jako pas.
  h) Zawodnik podbijający (przebijający) pulę powinien wyrazić słownie wysokość lub chęć podbicia (przebicia) przed włożeniem żetonu do puli. Podbicie (przebicie) nie poparte wyrażeniem słownym uznawane jest jako podjęcie decyzji o sprawdzeniu. W przypadku braku stwierdzenia słownego, sygnalizującego podbicie, zawodnik/cy uczestniczący w danej partii mają prawo go nie uznać. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podbicie (przebicie) poparte jest włożeniem do puli więcej niż jednego żetonu.
  i) Każdy zawodnik siedzący przy stole ma prawo zobaczyć karty sprawdzonego zawodnika.
  j) Zawodnicy mogą zobaczyć wszystkie karty wspólne, chyba, że zawodnik, uprawniony do złożenia sprzeciwu, takowy wniesie. Zawodnikami uprawnionymi do zgłoszenia sprzeciwu jeśli chodzi o flop są wszyscy gracze przy stole, natomiast jeśli chodzi o turn i river wszyscy, którzy brali udział w partii po rozdaniu flopa. Sprzeciw traktowany jest jako „veto” i nie może zostać przegłosowany.
  k) Podczas turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  l) Każdy zawodnik biorący udział w partii ma prawo do uzyskania dokładnej informacji o ilości żetonów swoich przeciwników, a także ma prawo przeliczyć już istniejącą pulę. Żetony wszystkich graczy muszą leżeć w widocznym miejscu podobnie jak karty.
  m) Zawodnicy nie mogą nadmiernie przedłużać momentu podjęcia decyzji. Organizator, a także każdy gracz siedzący przy stole może w każdej chwili nakazać zawodnikowi podjęcie decyzji w ciągu 60 sekund. Graczowi, który nagminnie przedłuża moment podjęcia decyzji organizator może powyższy czas skrócić, jednak po skróceniu musi on wynosić przynajmniej 25 sekund.
  n) Obowiązuje absolutny zakaz komentowania partii w czasie jej rozgrywania przez jakiekolwiek osoby nie biorące już udziału w rozdaniu.
  o) Nie wolno podnosić, ani dotykać kart w trakcie ich rozdawania. Karty można podnieść dopiero po rozdaniu ich wszystkim zawodnikom.

  6. Kary i wykluczenia
  a) Organizator ma prawo nakładania kar porządkowych na uczestników turniejów za łamanie postanowień niniejszego regulaminu oraz za inne zachowania łamiące dobre obyczaje, prawo obowiązujące na terytorium RP lub szeroko rozumianą etykietę pokerową.
  b) Niniejszy regulamin przewiduje następujące kary porządkowe:
  • Kara wykluczenia na określoną liczbę rozgrywanych kolejno rozdań lub na określony czasowo fragment turnieju. Przewiduje się wykluczenie na liczbę od 1- 20 kolejno następujących po sobie rozdań lub na określony czas od 5 – 90 minut
  • Kara wykluczenia na określoną liczbę rozgrywanych kolejno turniejów. Przewiduje się wykluczenie na liczbę od 1 - 3 kolejno następujących po sobie turniejów
  • Kara wykluczenia na całe rozgrywki w danym sezonie.
  c) Wszystkie wymienione wyżej kary nakładane są arbitralnie przez organizatora.
  d) Kary nakładane są z inicjatywy organizatora lub na wniosek innych uczestników turnieju.
  e) Każdy gracz, uczestniczący w danym turnieju, ma prawo zgłaszania wniosków o ukaranie innych zawodników za łamanie postanowień niniejszego regulaminu.
  f) W przypadkach wniosków o nałożenie kary organizator ma obowiązek wysłuchać wszystkich stron i świadków zdarzenia.
  g) Decyzja o ukaraniu, podjęta przez organizatora jest ostateczna.

  7. Przepisy końcowe
  a) Organizator ma prawo zmiany regulaminu.
  b) Organizator ma prawo w trakcie turnieju skrócić lub wydłużyć czas trwania lewelu oraz wprowadzić ante.
  c) Z zastrzeżeniem podpunktu b) niedozwolone jest dokonywanie zmian w regulaminie w trakcie trwania turnieju.
  d) W sprawach spornych głos ostateczny i decydujący ma organizator.

 2. #2
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Przypominam o rozpoczynającym się w czwartek nowym sezonie. Nie ma wtedy meczu na mundialu!

 3. #3
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki I turnieju (10.07.2014)

  1 Borsuk 100,00
  2 Oskar 85,46
  3 Maciuuu 74,92
  4 Windu 65,38
  5 Kuku 58,85
  6 Pirat 52,31
  7 Artur 45,77
  8 Leon 39,23
  9 Cichu 32,69
  10 Maniek 26,15
  11 Pepis 19,62
  12 Gacek 13,08
  13 DawidK 6,54

 4. #4
  Dołączył
  Jul 2014
  Posty
  1
  Witam, Prosiłbym o kogoś kto bierze udział w turniejach w klubie "Davis" o kontakt na pw miałbym parę pytań.

 5. #5
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki II turnieju (17.07.2014)

  1 Leon 100,00
  2 DawidK 84,27
  3 Gacek 72,55
  4 Kuku 61,82
  5 Windu 54,09
  6 Sylwek 46,36
  7 Tajski 38,64
  8 Borsuk 30,91
  9 Pepis 23,18
  10 Oskar 15,45
  11 Pirat 7,73

  Klasyfikacja generalna po dwóch turniejach

  1 Leon 139,23
  2 Borsuk 130,91
  3 Kuku 120,67
  4 Windu 119,47
  5 Oskar 100,91
  6 DawidK 90,81
  7 Gacek 85,63
  8 Maciuuu 74,92
  9 Pirat 60,04
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Sylwek 46,36
  11 Artur 45,77
  12 Pepis 42,80
  13 Tajski 38,64
  14 Cichu 32,69
  15 Maniek 26,15

 6. #6
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki III turnieju (24.07.2014)

  1 Czorny 100,00
  2 DawidK 83,50
  3 Leon 71,00
  4 Sylwek 59,50
  5 Pepis 51,00
  6 Kuku 42,50
  7 Gacek 34,00
  8 Pająk 25,50
  9 Windu 17,00
  10 Borsuk 8,50

  Klasyfikacja generalna po trzech turniejach

  1 Leon 210,23
  2 DawidK 174,31
  3 Kuku 163,17
  4 Borsuk 139,41
  5 Windu 136,47
  6 Gacek 119,63
  7 Sylwek 105,86
  8 Oskar 100,91
  9 Czorny 100,00
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Pepis 93,80
  11 Maciuuu 74,92
  12 Pirat 60,04
  13 Artur 45,77
  14 Tajski 38,64
  15 Cichu 32,69
  16 Maniek 26,15
  17 Pająk 25,50

 7. #7
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki IV turnieju (31.07.2014)

  1 Pepis 100,00
  2 Borsuk 84,92
  3 DawidK 73,83
  4 Oskar 63,75
  5 Kuku 56,67
  6 Artur 49,58
  7 Pirat 42,50
  8 Leon 35,42
  9 Gacek 28,33
  10 Czorny 21,25
  11 Olo 14,17
  12 Domino 7,08

  Klasyfikacja generalna po czterech turniejach

  1 DawidK 248,14
  2 Leon 245,65
  3 Borsuk 224,33
  4 Kuku 219,84
  5 Pepis 193,80
  6 Oskar 164,66
  7 Gacek 147,96
  8 Windu 136,47
  9 Czorny 121,25
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Sylwek 105,86
  11 Pirat 102,54
  12 Artur 95,35
  13 Maciuuu 74,92
  14 Tajski 38,64
  15 Cichu 32,69
  16 Maniek 26,15
  17 Pająk 25,50
  18 Olo 14,17
  19 Domino 7,08

 8. #8
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki V turnieju (07.08.2014)

  1 Pepis 100,00
  2 DawidK 84,27
  3 Maniek 72,55
  4 Borsuk 61,82
  5 Kuku 54,09
  6 Leon 46,36
  7 Cichu 38,64
  8 Oskar 30,91
  9 Gacek 23,18
  10 Artur 15,45
  11 Blady 7,73

  Klasyfikacja generalna po pięciu turniejach

  1 DawidK 332,41
  2 Pepis 293,80
  3 Leon 292,01
  4 Borsuk 286,15
  5 Kuku 273,93
  6 Oskar 195,57
  7 Gacek 171,14
  8 Windu 136,47
  9 Czorny 121,25
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Artur 110,80
  11 Sylwek 105,86
  12 Pirat 102,54
  13 Maniek 98,70
  14 Maciuuu 74,92
  15 Cichu 71,33
  16 Tajski 38,64
  17 Pająk 25,50
  18 Olo 14,17
  19 Blady 7,73
  20 Domino 7,08

 9. #9
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki VI turnieju (14.08.2014)

  1 Giani 100,00
  2 DawidK 85,93
  3 GusHansen 75,86
  4 Mięso 66,79
  5 Pepis 60,71
  6 Gacek 54,64
  7 Leon 48,57
  8 Windu 42,50
  9 Borsuk 36,43
  10 Tajski 30,36
  11 Sylwek 24,29
  12 Daro 18,21
  13 Makan 12,14
  14 Kuku 6,07

  Klasyfikacja generalna po sześciu turniejach

  1 DawidK 418,34
  2 Pepis 354,51
  3 Leon 340,58
  4 Borsuk 322,58
  5 Kuku 280,00
  6 Gacek 225,78
  7 Oskar 195,57
  8 Windu 178,97
  9 Sylwek 130,15
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Czorny 121,25
  11 Artur 110,80
  12 Pirat 102,54
  13 Giani 100,00
  14 Maniek 98,70
  15 GusHansen 75,86
  16 Maciuuu 74,92
  17 Cichu 71,33
  18 Tajski 69,00
  19 Mięso 66,79
  20 Pająk 25,50
  21 Daro 18,21
  22 Olo 14,17
  23 Makan 12,14
  24 Blady 7,73
  25 Domino 7,08

 10. #10
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  475
  Wyniki VII turnieju (21.08.2014)

  1 DawidK 100,00
  2 Oskar 86,33
  3 Domino 76,67
  4 Artur 68,00
  5 Gacek 62,33
  6 Leon 56,67
  7 Giani 51,00
  8 Tajski 45,33
  9 Windu 39,67
  10 Borsuk 34,00
  11 Kuku 28,33
  12 Pepis 22,67
  13 Czorny 17,00
  14 Maniek 11,33
  15 Bolek 5,67

  Klasyfikacja generalna po siedmiu turniejach

  1 DawidK 518,34
  2 Leon 397,25
  3 Pepis 377,18
  4 Borsuk 356,58
  5 Kuku 308,33
  6 Gacek 288,11
  7 Oskar 281,90
  8 Windu 218,64
  9 Artur 178,80
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10 Giani 151,00
  11 Czorny 138,25
  12 Sylwek 130,15
  13 Tajski 114,33
  14 Maniek 110,03
  15 Pirat 102,54
  16 Domino 83,75
  17 GusHansen 75,86
  18 Maciuuu 74,92
  19 Cichu 71,33
  20 Mięso 66,79
  21 Pająk 25,50
  22 Daro 18,21
  23 Olo 14,17
  24 Makan 12,14
  25 Blady 7,73
  26 Bolek 5,67