Strona 1 z 126 1231151101 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 1254
 1. #1
  Dołączył
  May 2009
  Posty
  138
  19.10.2010 r. - 1 Turniej
  1 Fred 15,95
  2 Roman 12,49
  3 Luigi 9,68
  4 Andrzej 7,55
  5 Piter 6,08
  6 Bruno 5,28
  7 Tobi 4,50
  8 Szary 3,74
  9 Krzychu 3,00
  10 Borciu 2,30
  11 Królik 1,63
  12 Damian 1,00
  13 Biechu 0,44

  Klasyfikacja generalna po 1 turnieju j.w.

  Niebawem wrzucę regulamin, z którym każdy powinien się zapoznać, bo potem jest czy było coś w regulaminie, czy nie było itp.
  Do zobaczyska
  Ostatnio edytowane przez Borciu ; 19-10-2010 o 20:00

 2. #2
  Dołączył
  May 2009
  Posty
  138
  1. Turnieje z cyklu DLP - sezon 1 (poker "Texas Holdem No Limit") będą odbywały się od 18.10.2010 do 10.01.2011 w każdy poniedziałek (z wyjątkiem 01.11.2010) o godz. 19.00 w klubie "Champion" na ul. Piekarska. Zapisywać należy się przed turniejem u organizatora. Można zapisać się również po rozpoczęciu turnieju, jednak nie później niż po odpadnięciu pierwszej osoby. Dopuszcza się możliwość zapisania zawodnika do turnieju za pośrednictwem innej osoby ale pod warunkiem równoczesnego uiszczenia wpisowego. Nie można zapisywać się telefonicznie. Minimalna ilość osób biorących udział w turnieju wynosi 5. W skład ligi wejdzie 12 osobnych turniejów. Turniej MASTERS odbędzie się w poniedziałek 17.01.2011 o godz. 19.00.
  Organizatorem ligi jest Andrzej Jarzyna ze Szczecina. Organizator ma prawo wyznaczać swojego zastępcę.

  2. Wysokość wpisowego do wszystkich turniejów wynosi 20 lizaków. Z zebranej puli 15% trafia do puli ligowej. Pozostała kwota (pula turniejowa) dzielona jest w następujący sposób:
  - gdy w turnieju uczestniczy do 9 zawodników: 2 miejsce płatne (70%/30%)
  - gdy w turnieju uczestniczy od 10 do 16 zawodników: 3 miejsca płatne (50%/30%/20%)
  - gdy w turnieju uczestniczy powyżej 17 zawodników: 4 miejsca płatne (45%/25%/20%/10%)
  Pula ligowa na zakończenie sezonu będzie podzielona w następujący sposób: 50% dla zwycięzców ligi (z czego I miejsce 70%, II miejsce 30%) i 50% do puli turnieju MASTERS, do którego awansuje 9 najlepszych graczy (1 miejsce 70% 2 miejsce 30%).

  3. Do końcowego stanu punktowego gracza zaliczane są wyniki z 10 rozegranych przez niego turniejów.
  W przypadku gdy w jednym rozdaniu z turnieju odpada więcej niż jeden zawodnik wyższe miejsce zajmuje ten, który miał większego stacka. W przypadku, gdy dwóch lub więcej odpadających zawodników miało równy stack wyższe miejsce zajmuje ten, który miał wyższy układ, a przy równych układach ten, którego wyższa karta była najstarsza (starszeństwo figur: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2; a w przypadku tych samych figur decyduje starszeństwo kolorów: pik, kier, karo, trefl).
  W przypadku gdy w końcowym rankingu dwóch lub więcej graczy będzie posiadać ten sam wynik punktowy wyższą pozycję zajmie ten, który zajął wyższe miejsce w ostatnim turnieju z udziałem przynajmniej jednego z nich.

  4. Organizacja turniejów:
  Turnieje odbywają się w formule freezout. Stack początkowy (z wyłączeniem przypadków przytoczonych w punkcie 1) wynosi 200, czas trwania poszczególnych poziomów blindów (leweli) wynosi 25 minut. Rozkład blindów w turniejach kształtuje się następująco: 1-2, 2-4, 3-6, 4-8, 5-10, 10-20, 15-30, 20-40, 30-60, 40-80, 50-100, 100-200, 150-300, 200-400, 300-600
  Nominały żetonów : biały 1, czerwony 2, zielony 5, niebieski 20, czarny 50, 1-5sztuk, 2-5szt, 5-5szt, 20-3szt, 50-2szt.

  5. Obowiązki i prawa zawodników oraz najważniejsze zasady
  a) Każdy zawodnik biorący udział w turnieju ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad fair play oraz ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej.
  b) Każdy zawodnik ma obowiązek bezzwłocznego uiszczenia opłaty wpisowej po dotarciu na turniej.
  c) Zawodnik zapisany do turnieju ma obowiązek rozegrać co najmniej jedno rozdanie w ciągu pierwszych 120 minut jego trwania. Jeśli tego nie zrobi, nie zostanie uwzględniony w klasyfikacji danego turnieju, przy czym wpisowe nie zostanie mu zwrócone.
  d) Zawodnik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić organizatorowi odpadnięcie z turnieju. Jeśli tego nie zrobi przed odpadnięciem kolejnego gracza, zostaje przesunięty na ostatnie miejsce w klasyfikacji danego turnieju.
  e) Zawodnicy, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w danym turnieju mają obowiązek uporządkować żetony.
  f) Zakazuje się oglądania kart innych zawodników biorących udział w partii.
  g) Celowe pokazanie swoich kart lub karty w trakcie rozgrywki będzie uznane jako pas.
  h) Zawodnik podbijający (przebijający) pulę powinien wyrazić słownie wysokość lub chęć podbicia (przebicia) przed włożeniem żetonu do puli. Podbicie (przebicie) nie poparte wyrażeniem słownym uznawane jest jako podjęcie decyzji o sprawdzeniu. W przypadku braku stwierdzenia słownego, sygnalizującego podbicie, zawodnik/cy uczestniczący w danej partii mają prawo go nie uznać. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podbicie (przebicie) poparte jest włożeniem do puli więcej niż jednego żetonu.
  i) Każdy zawodnik siedzący przy stole ma prawo zobaczyć karty sprawdzonego zawodnika.
  j) Zawodnicy mogą zobaczyć wszystkie karty wspólne, chyba, że zawodnik, uprawniony do złożenia sprzeciwu, takowy wniesie. Zawodnikami uprawnionymi do zgłoszenia sprzeciwu jeśli chodzi o flop są wszyscy gracze przy stole, natomiast jeśli chodzi o turn i river wszyscy, którzy brali udział w partii po rozdaniu flopa. Sprzeciw traktowany jest jako "veto" i nie może zostać przegłosowany.
  k) Podczas turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  l) Każdy zawodnik biorący udział w partii ma prawo do uzyskania dokładnej informacji o ilości żetonów swoich przeciwników, a także ma prawo przeliczyć już istniejącą pulę. Żetony wszystkich graczy muszą leżeć w widocznym miejscu podobnie jak karty.
  m) Zawodnicy nie mogą nadmiernie przedłużać momentu podjęcia decyzji. Organizator, a także każdy gracz siedzący przy stole może w każdej chwili nakazać zawodnikowi podjęcie decyzji w ciągu 60 sekund. Graczowi, który nagminnie przedłuża moment podjęcia decyzji organizator może powyższy czas skrócić, jednak po skróceniu musi on wynosić przynajmniej 25 sekund.
  n) Obowiązuje absolutny zakaz komentowania partii w czasie jej rozgrywania przez jakiekolwiek osoby nie biorące już udziału w rozdaniu.
  o) Nie wolno podnosić, ani dotykać kart w trakcie ich rozdawania. Karty można podnieść dopiero po rozdaniu ich wszystkim zawodnikom.

  6. Kary i wykluczenia
  a) Organizator ma prawo nakładania kar porządkowych na uczestników turniejów za łamanie postanowień niniejszego regulaminu oraz za inne zachowania łamiące dobre obyczaje, prawo obowiązujące na terytorium RP lub szeroko rozumianą etykietę pokerową.
  b) Niniejszy regulamin przewiduje następujące kary porządkowe:
  • Kara wykluczenia na określoną liczbę rozgrywanych kolejno rozdań lub na określony czasowo fragment turnieju. Przewiduje się wykluczenie na liczbę od 1- 20 kolejno następujących po sobie rozdań lub na określony czas od 5 do 90 minut
  • Kara wykluczenia na określoną liczbę rozgrywanych kolejno turniejów. Przewiduje się wykluczenie na liczbę od 1 - 3 kolejno następujących po sobie turniejów
  • Kara wykluczenia na całe rozgrywki w danym sezonie.
  c) Wszystkie wymienione wyżej kary nakładane są arbitralnie przez organizatora.
  d) Kary nakładane są z inicjatywy organizatora lub na wniosek innych uczestników turnieju.
  e) Każdy gracz, uczestniczący w danym turnieju, ma prawo zgłaszania wniosków o ukaranie innych zawodników za łamanie postanowień niniejszego regulaminu.
  f) W przypadkach wniosków o nałożenie kary organizator ma obowiązek wysłuchać wszystkich stron i świadków zdarzenia.
  g) Decyzja o ukaraniu, podjęta przez organizatora jest ostateczna.

  7. Przepisy końcowe
  a) Organizator ma prawo zmiany regulaminu po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z conajmniej 4 uczestnikami DLP. Jeżeli chociaż jedna osoba z tych 1+4 osób zgłosi sprzeciw, zmiany nie będą uwzględnione
  b) niedozwolone jest dokonywanie zmian w regulaminie w trakcie trwania turnieju.
  c) W sprawach spornych głos ostateczny i decydujący ma organizator

  KONIEC

  regulamin i mówcie co Wam nie pasi, to po uzgodnieniu ewentualnie coś zmienimy
  POZDR
  Ostatnio edytowane przez Borciu ; 07-12-2010 o 21:55

 3. #3
  Dołączył
  May 2009
  Posty
  138
  Zapraszam dziś godz. 19.00 PUB CHAMPION na 2 turniej inauguracyjnej edycji DLP ;P

 4. #4
  Dołączył
  May 2009
  Posty
  138
  1 Fred
  2 Kera
  3 Borciu
  4 Megabo
  5 Roman
  6 Tomek
  7 Draco
  8 Andrzej
  9 Krolik
  10 Tobi
  11 Siocha
  12 Krzychu
  13 Bruno
  14 Szary
  15 Biechu
  16 Kaszpir
  17 Luigi
  18 Piter

  V
  Ostatnio edytowane przez Borciu ; 26-10-2010 o 09:00

 5. #5
  Dołączył
  May 2009
  Posty
  138
  Klasyfikacja generalna po 2 turniejach:


  1 fred 38,92
  2 roman 22,82
  3 kera 18,44
  4 borciu 17,12
  5 andrzej 15,28
  6 megabo 12,12
  7 luigi 10,68
  8 tobi 10,58
  9 tomek 9,45
  10 bruno 9,02
  11 draco 8,59
  12 krolik 8,53
  13 krzychu 7,50
  14 szary 6,74
  15 piter 6,51
  16 siocha 5,28
  17 biechu 2,73
  18 kaszpir 1,63
  19 damian 1,00

 6. #6
  Dołączył
  May 2009
  Posty
  138

 7. #7
  Dołączył
  Oct 2010
  Posty
  10
  Jak z ligą w przyszłym tygodniu? robimy perzerwe czy gramy w jakis inny dzień?

 8. #8
  Dołączył
  May 2009
  Posty
  138
  1 listopada nie gramy. A co do innego dnia to w sumie mozna sie dogadac, ja jestem za! Co na to reszta?

 9. #9
  Dołączył
  May 2009
  Posty
  138
  Spokojnie, po kolei, nie wszyscy naraz

 10. #10
  ja moge w kazdej chwili mam czasu a czasu;p