Przeciwko samym gotowcom masz:
Board: Js 6s 3h 7c
Dead:

equity win tie pots won pots tied
Hand 0: 52.213% 52.21% 00.00% 1746 0.00 { QcQh }
Hand 1:...