Sprzedam Leak Buster No Limit Pro za poł ceny (45$), płatnosc przez PS lub skrilla