Skonwertuj rękę, napisz coś o przeciwnikach i swoim planie gry.