Ja odpowiem rzetelnie, rzeczowo i kulturalnie - perdolysz.